Priser/Betalning
Kom och dansa med oss

Salsa Alberto


Dans är livsglädje och hälsa!

påverkar dig positivt,

minskar stressen,

förbättrar minnet och ökar kreativiteten.

Så kom och dansa med oss!   Våren Terminen 2022

Priser:

Singel: kr.800

Par: kr.1500

2 Kurser: kr.1500 (på samma termin)


Betalning till:

Bankgironummer 5339-6214