Priser/Betalning
Kom och dansa med oss

Salsa Alberto


Dans är livsglädje och hälsa!

påverkar dig positivt,

minskar stressen,

förbättrar minnet och ökar kreativiteten.

Så kom och dansa med oss!   Höstterminen 2022

Priser:

1 kurs 800

2 Kurser 1500 (på samma termin)

Socialdans 50 (kursdeltagare gratis)


Betalning till:

Bankgironummer 5339-6214